การดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝน

เมื่อหน้าฝนเวียนมาเยือนอีกครั้ง ร่างกายก็ต้องปรับสภาพไปตามอากาศที่เปลี่ยนแปลง หลายคนมักจะป่วยในฤดูนี้ เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝน อากาศชื้นๆ

การดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝน คือ

1. รีบอาบน้ำทันทีหลังจากโดนฝน  เพราะจริงๆ แล้วสาเหตุที่ทำให้เราเป็นหวัดจากการโดนฝนนั้นมาจากสภาวะร่างกายที่  เปลี่ยนแปลงกะทันหันในขณะที่โดนฝน ทำให้ภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่ดีพอ ฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ใเป็น  หวัด ทุกครั้งที่โดนฝนควรรีบอาบน้ำเพื่อปรับอุณหภูมิร่างกายและชำระล้างเชื้อโรคออกจากร่างกาย
2. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ
3. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และดื่มน้ำสะอาด
4. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง
5. หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือคลุกคลีกับผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่รู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอ
6. ออกกำลังกายเป็นประจำ
7. ระวังอย่าให้ถูกยุงกัด เพราะยุง เป็นพาหะโรคไข้เลือดออกที่สำคัญ โดยเฉพาะยุงลาย ซึ่งมักจะมีมากในช่วงหน้าฝน

 

ที่มาของข้อมูล และรูปภาพ  : สสส. ,  ศาลาปัญญา

ผู้เข้าชม  536