รายการ SET Social Impact "สุรเดช บุญยวัฒน"

คุณสุรเดช บุญยวัฒน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ถึงที่มาที่ไปของบริษัท และวิธีการจัดการว่าบริษัทสามารถทำให้ตนเองมีความยั่งยืนและทำให้สังคมรอบข้างมีความยั่งยืนได้อย่างไร

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ผู้เข้าชม  550