รายการ SET Social Impact "ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ"

พูดคุยกับเจ้าของกิจการธุรกิจไอศครีม ฟาร์มสุข กว่าจะมาเป็นไอศครีมฟาร์มสุข จนถึงทุกวันนี้ เค้าทำธุรกิจอย่างไรบ้างมีแนวคิดอย่างไร และมี Model ในการประกอบกิจการอย่าไรให้มีความยั่งยืน

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ผู้เข้าชม  497