รายการ SET Social Impact "ยุทธนา เจียมตระการ"

พาไปรู้จักกับหนึ่งองค์กรที่ถือว่าเป็นต้นแบบในการทำธุรกิจเพื่อสังคม และมีความยั่งยืนแน่นอน เพราะว่าจนถึงทุกวันนี้บริษัทนี้ก่อตั้งมาแล้ว

กว่า 104 ปีแล้ว นั่นก็คือ SCG หรือ เครื่อซีเมนต์ไทย พูดคุยกับผู้บริหารถึงหลักการทำธุรกิจว่ามีอะไรบ้าง

และมีตัวอย่างที่เราสามารถจับต้องได้หรือไม่ว่าหลักในการทำธุรกิจ เมื่อออกมาเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้แล้วเป็นอย่างไร

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ผู้เข้าชม  1234