รายการ SET Social Impact "กาแฟ MIVANA"

ติดตามเรื่องราวของกาแฟ ซึ่งกาแฟกลายมาเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างไร ณ เวลานี้

กาแแฟสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างไร สร้างรายได้ สร้างอาชีพได้อย่างไร

เรามาติดตามเรื่องราวของกาแฟ และการทำธุรกิจที่ยั่งยืนของกาแฟ MIVANA..กาแฟอินทรีย์รักษาป่า

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ผู้เข้าชม  485