รายการ SET Social Impact "Hivestors"

รายการ SET Social Impact วันนี้เราจะพาไปที่ตลาดนางเลิ้ง พบปะพูดคุยกับ บริษัท Hivestors ซึ่งเป็น Social Enterprise

ที่ได้มาร่วมกันพัฒนาตลาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ว่าเค้ามีที่มาที่ไปอย่างไร และพัฒนาตลาดนี้ได้อย่างไรบ้าง

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ผู้เข้าชม  512