ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวร้าน "วตท. ปันกัน"

ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวร้าน "วตท. ปันกัน" สนับสนุนโดย "วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 19" ร่วมกับ "ปันกัน"

ที่มุ่งเน้นลงทุนกิจการเพื่อสังคม โดยการรับบริจาคสิ่งของสภาพดีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว นำมาเป็นสินค้าแบ่งปัน

จำหน่ายในราคาย่อมเยาเปลี่ยนข้าวของให้กลายเป็นโอกาส

ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ร้านปันกัน ชั้น 3 โซนธนาคาร ซีคอนบางแค

โดยนำรายได้ทั้งหมดจากการขายสินค้าไปมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่ยังขาดโอกาส ในมูลนิธิยุวพัฒน์

ผู้เข้าชม  186