รายการ SET Social Impact : Website Socialgiver.com

พบกับรายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจ

ครั้งนี้มาพูดคุยกับ ผู้ร่วมก่อตั้ง Website Socialgiver.com ว่าเขาสามารถทำได้อย่างไร ในการสร้าง Platfrom ที่สามารถทำให้ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ และได้รับประโยชน์ไปในเวลาพร้อมๆกัน

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ผู้เข้าชม  207