SET Social Impact : ชุมชนผาปัง

พบกับรายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตาม ธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจ

ครั้งนี้เราพาท่านมาพบกับ ชุมชนผาปัง ชุมชนที่สามารถนำพื้นที่เงาฝนที่ไม่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมมาร่วมกันพัฒนากับตลาดหลักทรัพย์ จนสามารถทำให้พื้นที่ดังกล่าวสามารถทำเกษตรกรรม และเกิดเกิดผลผลิตจากชุมชนขึ้นมาได้

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

 27
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์