SET Social Impact 250517 : Folk Rice

พบกับรายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตาม ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจ

ครั้งนี้มาดูการเกษตรที่วังน้ำเขียว เพราะว่าที่วังน้ำเขียวนั้นเป็นแหล่งปลูกผักอย่างดี จะพาคุณผู้ชมมาดูฟาร์มการเกษตร โดย SE ของเราในวันนี้ก็คือ      Folk rice ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรของบ้านเรา ซึ่งประเทศไทยจัดเป็นสังคมการเกษตร โดยภาคการเกษตรนั้นมีบทบาทสำคัญมากในสังคมไทย แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น จำนวนเกษตรกรนั้นลดจำนวนลงเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งนั้นอาจจะเป็นเพราะรายได้นั้นไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งทาง Flok rice ได้มองเห็นปัญหานี้ และได้พยายามที่จะแก้ไข โดยการเข้ามาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างผู้ผลิตหรือเกษตรกร กับผู้บริโภค ผ่านทาง Application ซึ่งเราจะไปพูดคุยกันว่าเมื่อใช้ Application แบบนี้ การทำการเกษตรของเขา ดีขึ้นอย่างไรบ้าง

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ผู้เข้าชม  203