SET Social Impact 080617 : Rerationflip

พบกับรายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตาม ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจ

ครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกัญหาเรื่องหนึ่งที่ส่งผลเป็นอย่างมาก นั่นคือปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ภายใน Office โดยเราจะพาคุณมาพบกับ SE หนึ่ง เป็นองค์กรที่พบปัญหาในเรื่องนี้ และได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้ โดยได้จัดตั้งองค์กรที่มีชื่อว่า Relationflip โดยทางองค์กรนี้ได้รวบรวมนักจิตวิทยามาแก้ไขปัญหาภายใน Office ในแต่ละพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ผู้เข้าชม  253