SET Social Impact 100817 : A Chieve

พบกับรายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจ

ครั้งนี้มาดูปัญหาทางสังคมเรื่องของการศึกษาในบ้านเรา ซึ่งเด็กส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่ทราบว่าตัวเองต้องการที่จะเรียนอะไร ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ธุรกิจเพื่อสังคมของเราในวันนี้เขาได้ทำหน้าทีในการแนะแนว ให้คำแนะนำแก่น้องๆ และได้พาน้องๆ ไปสู่สนามจริง ได้ไปทดลองทำงานในบริษัทต่างๆ ที่นำธุรกิจนั้น ว่าเราชื่นชอบอาชีพนั้นจริงๆ หรือไม่ ติดตามได้ใน ธุรกิจเพื่อสังคมที่มีชื่อว่า A Chieve

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ผู้เข้าชม  314