SET Social Impact 170817 : Trawell Thailand

พบกับรายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจ

ครั้งนี้มาในเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อถามถึงแหล่งท่องเที่ยวปัจจุบันนี้ คนส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆ เช่น พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ ซึ่งเราควรที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่น่าสนใจให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อทำให้การท่องเที่ยวเป็นภาคส่วนเศรษฐกิจที่สำคัญได้ในระยะยาว ซึ่ง SE ในวันนี้ได้ทำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในกรุงเทพมหานคร โดย SE นั้นมีชื่อว่า Trawell

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ผู้เข้าชม  446