SET Social Impact 240817 : NCDs Buster

พบกับรายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจ

ครั้งนี้มาดูปัญหาทางสังคมเรื่องของโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และรวมถึงโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิต ซึ่งมี SE แห่งหนึ่งที่ก่อตั้งโดยโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้พยายามที่จะจัดกิจกรรมมาแก้ปัญหาเหล่านี้ ไปติดตามได้กับ SE ที่มีชื่อว่า NCDs Buster

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ผู้เข้าชม  360