SET Social Impact 310817 : Folk Charm

พบกับรายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจ

ครั้งนี้มาติดตามดูในเรื่องของผ้าทอพื้นเมือง ซึ่งงานผ้าเหล่านี้นั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นที่นิยมในต่างประเทศ โดยผ้าทอในบ้านเรานั้นก็มีเอกลักษณ์ และมีความโดดเด่นเฉพาะตัว เพียงแต่ว่าทุกวันนี้กลุ่มคนที่ทอผ้าด้วยมือนั้น มีจำนวนลดน้อยลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากการทอผ้าแล้วขายในปัจจุบันนี้รายได้อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายถ้าหากเราไม่อนุรักษ์เอาไว้ ทำให้ผ้าทอพื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่นก็อาจจะหายไป โดย SE ของเราในวันนี้ มีชื่อว่า Folk Charm ได้พยายามที่จะรักษาผ้าทอท้องถิ่นในบ้านเราเอาไว้ จะด้วยวิธีไหน อย่างไร ไปติดตามได้ในรายการ SET Social Impact

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ผู้เข้าชม  449