SET Social Impact 210917 : Asian Leadership Academy (ALA)

พบกับรายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจ

ครั้งนี้รายการ SET Social Impact มาพูดคุยกับน้องคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปเรียนรู้หลักสูตร Craetive Thinking ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างความคิดที่จะสามารถนำมาใช้กับคนไทยในการต่อยอดความคิด ต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถปรับใช้ได้อย่างหลากหลาย เป็นที่มาของธุรกิจเพื่อสังคมของเรา ติดตามได้ใน SE ที่มีชื่อว่า Asian Leadership Academy (ALA)

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ผู้เข้าชม  420