SET Social Impact 280917 : ฑีตา

พบกับรายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจ

ครั้งนี้พาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของผ้าไทยในแบรนด์ที่มีชื่อว่า ฑีตา ฑีตาเป็นธุรกิจ SE อยู่ที่จังหวัดสกลนคร ฑีตาได้ช่วยสังคมโดยการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน ให้กับคนที่ต้องย้ายถิ่นฐานมาทำงานที่กรุงเทพฯ สามารถย้ายกลับไปสู่ภูมิลำเนาเดิมได้ โดยการรท่อฝ้าย แล้วผลิตออกมาเป็นผ้า และนำผ้าเหล่านี้มาทำเป็นสินค้า ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หรือของใช้ต่างๆ ออกวางจำหน่าย ติดตามได้ในรายการ SET Social Impact

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ผู้เข้าชม  279