ธุรกิจเพื่อสังคม "HEARTISTdid"

ทำไมผ้าทอที่ผ่านกระบวนการศิลปะบำบัดจากศิลปินคนพิเศษ จึงกลายเป็นธุรกิจเพื่อสังคม ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันมีคุณค่าต่อจิตใจทั้งผู้ให้และผู้รับ มารู้จักธุรกิจเพื่อสังคม " HEARTISTdid " และพี่เลี้ยงคนสำคัญของเธอคนนี้ ผ่าน VTR นี้กันเลย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย...เราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน

ผู้เข้าชม  423