SET Social Impact 091117 : CareerVisa

พบกับรายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจ

ครั้งนี้มาพูดคุยกันในเรื่องของการศึกษา เด็กนักเรียนนักศึกษาในส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่ทราบความต้องการของตนเองว่า เมื่อจบมาแล้วอยากจะทำอาชีพอะไร หรือตนเองถนัดอาชีพอะไร ทำให้เกิดผลลัพท์อย่างเช่นทำงานไม่ตรงกับสาย หรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ซึ่ง SE ของเราในวันนี้ได้พัฒนาหลักสูตรที่ทำให้นักศึกษาทำความเข้าใจกับตนเองว่าตนเองต้องการที่จะทำอาชีพอะไร ติดตามได้ใน SE ที่มีชื่อว่า CareerVisa Thailand

ผู้เข้าชม  438