SET Social Impact 071217 : Grey Ray

พบกับรายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจ

ครั้งนี้พามาดูสินค้าประเภทเครื่องเขียน เครื่องเขียนนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหลายคนมองว่าสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นสิ่งที่น่าสนใจ และกำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ เพียงแต่ว่า เจ้าของแบรน SE ของเราในวันนี้ มองว่าเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ควรที่จะเป็นเรื่องของแฟชั่น หรือกระแสนิยม เราควรที่จะปลูกจิตสำนึกในการใช้สินค้าต่างๆ โดยใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม เข้าไปอยู่ในจิตสำนึกของเราเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ติดตามได้ใน SE ที่มีชื่อว่า Grey Ray

ผู้เข้าชม  413