SET Social Impact 141217 : คนจับปลา

พบกับรายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจ

ครั้งนี้มาพูดถึงทรัพยากรทางทะเลของบ้านเรา ซึ่งประเทศไทยนั้น เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ปรากฏว่าชาวประมงของเรา โดยเฉพาะชาวประมงในพื้นถิ่น ชาวประมงภาคครัวเรือนมีชีวิตความเป็นอยู่ ค่อยข้างที่จะยากลำบาก เนื่องจากว่าผลผลิตทางทะเลนั้นมีราคาขายที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ซึ่งปัญหาหลักนั้นเกิดจากเรื่องของพ่อค้าคนกลาง ที่รับซื้อในราคาต่ำ และเมื่อผ่านกระบวนการต่างๆ ก็มักจะใช้เวลานานกว่าจะมาถึงผู้บริโภค คุณภาพของสินค้าทางทะเลนั้นก็จะลดความสดใหม่ลงไป ซึ่ง SE ของเราได้พยายามที่จะแก้ปัญหาในจุดนี้ ติดตามได้ใน SE ที่มีชื่อว่า คนจับปลา

ผู้เข้าชม  406