SET Social Impact 211217 : Larinn By Double P

พบกับรายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจ

ครั้งนี้มาพบกับคนรุ่นใหม่ๆ หรือว่าคนที่มองเห็นปัญหาในสังคม อาจจะเป็นสังคมรอบตัวเขา หรือเป็นสังคมส่วนใหญ่ในประเทศ ทั้งเรื่องของการศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม โอกาสที่ไม่เท่าเทียมกัน ก็พยายามที่จะร่วมกันแก้ปัญหาสังคมเหล่านี้ โดยการใช้โมเดลของการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม หรือ SE ที่ใส่ใจสังคม ซึ่ง SE ของเราในวันนี้ได้มีการนำเอาผ้าไทยมาผลิตเป็นสินค้าในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรองเท้า หรือเสื้อผ้า โดยได้ใส่ไอเดียแปลงใหม่ลงไป ติดตามได้ใน SE ที่มีชื่อว่า Larinn By Double P

ผู้เข้าชม  405