SET Social Impact 281217 : ภูคราม

พบกับรายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจ

ครั้งนี้มาดูในเรื่องของผ้าไทย ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยพื้นฐานของหลายๆ คนนั้น มักจะเป็นคนต่างจังหวัด อาจจะมีโอกาสได้ใช้ผ้าไทยมาตั้งแต่เด็กๆ พักหลังๆ ปัจจุบันนี้ทิศทางต่างๆ ของคนเริ่มเปลี่ยนไป คนส่วนใหญ่เข้ามาสู่ชุมชนในเมืองมากขึ้น อยากเข้ามาทำงานโรงงาน อยากเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานคร แต่ในทางกลับกัน ก็ได้มีคนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ แล้วอย่างกลับบ้าน กลับไปพัฒนาชุมชนของตนเอง โดย SE ของเราในวันนี้ ก็เกิดจากคนต่างจังหวัดที่ได้เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ แล้วตั้งเป้าหมายว่าอยากจะกลับบ้านที่สกลนคร และได้เลือกผ้าไทย มาเป็นธุรกิจที่สามารถทำให้ตนเองสามารถยังชีพได้ และทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ติดตามได้ใน SE ที่มีชื่อว่า ภูคราม

 

ผู้เข้าชม  626