ข่าวสารและกิจกรรม (SETSocialImpact)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ SET Social Impact SE101@University สู่สถาบันการศึกษา
82 ผู้เข้าชม
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งบน Showcase โอกาสในการนำเสนอธุรกิจด้วยรูปแบบ Virtual Pitching
439 ผู้เข้าชม
.
794 ผู้เข้าชม
การทำงานร่วมกันในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ร่วมกันใช้พลังและความรู้ความสามารถ ทำให้อีกด้านหนึ่งของสังคมไทย มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น
229 ผู้เข้าชม
ความท้าทายในวันนี้ คือการมองให้เห็นเพื่อเข้าใจปัญหาที่เผชิญ ในวิถีเกษตรปัญหาคือความเหลื่อมล้ำ
337 ผู้เข้าชม
มนุษย์เราทุกคนถ้าเป็นผู้ใหญ่จะเจอจุดต่ำสุดในชีวิต เราทุกคนมีรอยร้าว ถ้ายอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดในตัวเอง รอยร้าวจะเป็นบทเรียนที่ดี ทำให้เราเติบโต
383 ผู้เข้าชม
ในความเป็นจริงไม่มีการอนุรักษ์แบบ 100% แต่ทำอย่างไรให้ธรรมชาติอยู่กับเราได้นานที่สุด
305 ผู้เข้าชม
คนไทยมีทั้งป่วยกายและป่วยใจ ซึ่งเป็นทุกข์ที่แตกต่างกัน
193 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  16872