ข่าวสารและกิจกรรม (SETSocialImpact)

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้ริเริ่ม App: Read for the Blind และคุณชลทิพย์ ยิ้มย่อง ผู้แทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย แนะนำการอ่านหนังสือเสียงและเทคนิคต่างๆ
226 ผู้เข้าชม
ณเพทาย เพชรรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับญาติโยม สาธุชน ที่มาร่วมกิจกรรม “ธรรมะในเมือง” ครั้งที่ 1/2560 “เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม” ทำบุญตักบาตร สวดมนต์เพื...
329 ผู้เข้าชม
งาน SET Social Impact Day 2017 Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน” เปิดโอกาสให้กิจการเพื่อสังคม 32 ราย ได้นำเสนอแผนธุรกิจและการแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกับภา...
249 ผู้เข้าชม
SET Socitial Impact นำเสนอแผนโครงการ ปี 2560 ให้สมาชิก ImpactCreator และองค์กรภาคสังคม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จาก MCFIVA
190 ผู้เข้าชม
ตลาดหลักทรัพย์ฯร่วมกับ G-Lab เชิญสมาชิก ImpactBiz และองค์กรภาคธุรกิจ เข้าร่วมรับฟังแผนงานกิจกรรม SET Social Impact Platform ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 มุ่งสู่ความเชื่อมโยงภาคธุรกิจ...
185 ผู้เข้าชม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือพันธมิตรทั้งภาคเอกชนและภาคสังคม ได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ซัมซุง กาแลคซี่ The Guidelight และบริษัท กล่องดินสอ จำกัด เปิดตัวโครงการ “Smile Voice เสียงสร้...
383 ผู้เข้าชม
คลิปนี้จะช่วยให้เราสามารถฝึกทักษาการอ่านหนังสือเสียง ก่อนการบันทึกหนังสือเสียงในโครงการ Smile Voice
452 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  10661