ข่าวสารและกิจกรรม (SETSocialImpact)

First Time In Bangkok April 1-2,Bangkok
337 ผู้เข้าชม
โดยจะมีการแสดงงผลงานและเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปสินค้าการเกษตร และการฝึกอบรมให้แก่เกษตร
401 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  3661