ข่าวสารและกิจกรรม (SETSocialImpact)

First Time In Bangkok April 1-2,Bangkok
621 ผู้เข้าชม
โดยจะมีการแสดงงผลงานและเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปสินค้าการเกษตร และการฝึกอบรมให้แก่เกษตร
682 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  17523