ข่าวสารและกิจกรรม (SETSocialImpact)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ซึ่งได้จัดทำแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ทำให้.....
1314 ผู้เข้าชม
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 องค์กรเพื่อสังคม สาขาพัฒนาห้องสมุด ภายใต้โครงการ ...
342 ผู้เข้าชม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การสนับสนุน SE ของภาคเอกชน” ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมกิจการเพื่อ...
273 ผู้เข้าชม
กิจกรรม "เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม" (ธรรมะในเมือง ครั้งที่ 1/61) ซึ่งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุนมูลนิธิวิมุตตยาลัย ต่อเนื่องเป็นปีที่...
413 ผู้เข้าชม
เรียนรู้แบบการดำเนินงานไปให้ถึงเป้าหมาย แก้ไขประเด็นปัญหาทางธุรกิจ ที่ทำให้ไม่สามารถไปถึง....
481 ผู้เข้าชม
เรียนรู้แบบการหาจุดแข็งหรือจุดเด่นของธุรกิจ และมองให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน วาง....
370 ผู้เข้าชม
พบเครือข่ายธุรกิจ อัปเดตนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมแบบทวีคูณ และเลือกซื้อสินค้าและบริการจาก...
609 ผู้เข้าชม
นำทีมโค้ชในโครงการ “SET Social Impact Gym 2018” ร่วมให้ข้อมูลและแชร์ประสบการณ์แก่ ...
419 ผู้เข้าชม
โครงการ “Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event” ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียน ลดสภาวะโลกร้อน ....
1341 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  14679