แหล่งความรู้

19 รายการ
หลักสูตร International MBA ผลิตบุคลากรที่เป็น Change Makers เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจโลก
225 ผู้เข้าชม
โครงการบริการวิชาการธุรกิจเพื่อสังคม ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
251 ผู้เข้าชม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการสังคม
114 ผู้เข้าชม
Entrepreneurship has been an integral part of Sasin's culture since we were founded over thirty-two years ago. 'Self-reliance and Entrepreneurship' has long been a key Sasin learning objective.
112 ผู้เข้าชม
SCSM focuses on three areas of sustainability management. 1.curriculum 2.corporate consulting 3.research
216 ผู้เข้าชม
G-Lab, in association with the School of Global Studies (SGS), was founded to help social entrepreneurs turn their ideas into reality and sustain their social enterprises.
154 ผู้เข้าชม
องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ด้วยคุณค่าหลัก “ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข” วางบทบาทเป็นพื้นที่เปิด เน้นสร้างการมีส่วนร่วม เชิญชวนประชาชนจำนวนมากสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่
136 ผู้เข้าชม
570 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์