ศูนย์รวมการแบ่งปัน

ImpactVolunteer

ImpactVolunteer

20 รายการ
ดยสถานที่กิจกรรมที่เราจะจัดคือ ที่วัดสว่างอารมณ์ ซึ่งเป็นวัดเก่าเเก่ของอำเภอ ตั้งอยู่ที 217/1 หมู่ที่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
53 ผู้เข้าชม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
47 ผู้เข้าชม
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
27 ผู้เข้าชม
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
31 ผู้เข้าชม
ทางเดินศึกษาธรรมชาติ “บ้านของเสือ” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
33 ผู้เข้าชม
1933 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์