กิจกรรมเพื่อสังคม

Activity

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร การดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” สำหรับพนักงานและผู้สนใจ

หลักสูตร การดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” สำหรับพนักงานและผู้สนใจ
22/08/2559
ธนาคารกสิกรไทย
ราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ

คุณธันม์ทวิน คู่เรืองตระกูล ผู้บริหารงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (พท.) และคุณรัตนา ภัทรธนากานต์ ผู้บริหารงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ (สอ.) เปิดเผยว่าได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร e-Learning ใหม่ หลักสูตร "การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน" เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม

121 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์