News & Activities

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญบริษัทจดทะเบียน และภาคธุรกิจร่วมงาน SET Social Impact Day 2017 : Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน”
362 ผู้เข้าชม
คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
118 ผู้เข้าชม
Chapter 3 : กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม (Basic Law for Social Enterprise)
159 ผู้เข้าชม
เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานเปิดงาน SET Table Tennis Championship 2017 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
110 ผู้เข้าชม
คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ในงาน “Thailand’s Best Local Product” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ที่โซน “สานพลังประชารัฐ”
149 ผู้เข้าชม
คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำคณะผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ศึกษาดูงานนวัตกรรมผลิตพลังงานทดแทนจากถ่านไผ่ และ ผลิตภัณท์แปรรูปจากไผ่ รวมถึงการท่องเที่ยววิถีชุมชน ณ ต.ผาปัง จ.ลำปาง
138 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Gym by mai Executives

ImpactBiz

ImpactCreator

ปฏิทินกิจกรรม


อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.

Upcoming...

Social Impact Clip & Photo

ภาพกิจกรรม สมาชิก ImpactCreator ร่วมรับฟังแผนโครงการ SET Social Impact ปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง (คุณท็อป) เป็นมีวิทยากรรับเชิญ และได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จาก MCFIVA
349 ผู้เข้าชม
สมาชิก ImpactBiz ร่วมรับฟังแผนงานโครงการ SET Social Impact ปี 2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
271 ผู้เข้าชม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรผู้สนับสนุนหลักของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย และการแข่งขัน SET เทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2559 ร่วมพิธีรับมอบโล่ขอบคุณของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย จากองคมนตรี คุณศุภชัย ภู่งาม ผู้แทนพระองค์ โดยมีคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบ
162 ผู้เข้าชม
ชมภาพและวิดีโองาน "ธรรมะในเมือง (เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม)" ซึ่งจัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ อาคารบันเทิง สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 คลองเตย
449 ผู้เข้าชม

ศูนย์รวมการแบ่งปัน

Impactopia

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

GLOBAL SHAPERS : SETTING AN ECO-FRIENDLY MINDSET

GLOBAL SHAPERS : SETTING AN ECO-FRIENDLY MINDSET
25/11/2560
Steps with Theera
คลองตันเหนือ
วัฒนา
กรุงเทพฯ

ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นคำที่มีความหมายกว้างขวาง จึงถูกตีความและนำไปปฏิบัติในหนทางที่หลากหลาย แต่ทุกหนทางล้วนทำด้วยความหวังที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมที่พวกเราอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ให้ยังคงสมบูรณ์ ปลอดภัย และเอื้อต่อการดำรงชีวิตของทั้งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 จึงเป็นวันดีที่ผู้คนซึ่งมีแนวความคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป โดยหนึ่งในนั้นมี บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด โดยมีคุณจรัญพร เลิศสหกุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนมุมมอง และแนวทางของบริษัท ที่มุ่งมั่นจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการตั้งคำถามเพื่อหาความต้องการและเป้าหมาย คิดนอกกรอบไปให้ไกลกว่ากฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเดิมๆ บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และอาศัยหลักวัฏจักรของธรรมชาติ (Life Cycle of Nature) ที่สร้างแต่ประโยชน์และไม่ทิ้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเอาไว้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยหลักการนี้สามารถใช้ได้ในทุกระดับ เริ่มตั้งแต่ตัวเรา จนถึงสังคม และโลกใบนี้

14 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์