กิจกรรมเพื่อสังคม

Activity

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

สมุดโน้ตรีไซเคิล X ลายเส้นสร้างอาชีพ กับ ASYLUM ACCESS THAILAND

สมุดโน้ตรีไซเคิล X ลายเส้นสร้างอาชีพ กับ ASYLUM ACCESS THAILAND
21/01/2561
Asylum Access Thailand
จันทรเกษม
จตุจักร
กรุงเทพฯ

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ขอขอบคุณ Asylum Access Thailand ที่อุดหนุนสมุดโน้ตจากกระดาษรีไซเคิล 100% โดยมอบให้ คุณวันรบ วราราษฎ์ ตำแหน่ง Community Outreach Coordinator เพื่อนำไปช่วยส่งเสริมสวัสดิภาพทั้งในด้านความปลอดภัย ความยั่งยืน และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มสตรีมากกว่า 50 คนจากประเทศปากีสถาน ศรีลังกา ลาว และเวียดนาม ด้วยการสร้างสรรค์ลวดลายบนปกสมุดรักษ์สิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดอัตลักษณ์ของเจ้าของผลงาน แล้วร่วมมือกับ Boat People SOS นำไปจำหน่ายผ่าน Social Enterprise ในนาม CHAMALiiN เพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวของพวกเธอ

กรีน สไตล์ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน และพร้อมเสมอถ้ามีโอกาสในการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป

22 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์