กิจกรรมเพื่อสังคม

Activity

Kokoboard

Zero Waste Management สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร

Zero Waste Management สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
ชื่อกิจกรรม :
Zero Waste Management สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
วันที่ :
19/09/2018
สถานที่ :
โคโคบอร์ด
ตำบล/แขวง :
บ้านปทุม
อำเภอ/เขต :
สามโคก
จังหวัด :
ปทุมธานี
รายละเอียดกิจกรรม :
ผู้เข้าชม  326