กิจกรรมเพื่อสังคม

Activity

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

C asean ผ่านการประเมินการจัดงานอีเว้นท์แบบไร้คาร์บอน (Carbon Neutral Event)

C asean ผ่านการประเมินการจัดงานอีเว้นท์แบบไร้คาร์บอน (Carbon Neutral Event)
ชื่อกิจกรรม :
C asean ผ่านการประเมินการจัดงานอีเว้นท์แบบไร้คาร์บอน (Carbon Neutral Event)
วันที่ :
17/09/2018
สถานที่ :
CW Tower
ตำบล/แขวง :
ห้วยขวาง
อำเภอ/เขต :
ห้วยขวาง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :
ผู้เข้าชม  24