รายการข่าวสารกิจกรรม (ภาคสังคม)

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ขอขอบคุณ Asylum Access Thailand ที่อุดหนุนสมุดโน้ตจากกระดาษรีไซเคิล 100% เพื่อนำไปช่วยส่งเสริมสวัสดิภาพทั้งในด้านความปลอดภัย ความยั่งยืน และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มสตรีมากกว่า 50 คนจากประเทศปากีสถาน ศรีลังกา ลาว และเวียดนาม ด้วยการสร้างสรรค์ลวดลายบนปกสมุดรักษ์สิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดอัตลักษณ์ของเจ้าของผลงาน
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมส่งความสุขในโอกาสอันเป็นมงคลเปิดรับศักราชใหม่ 2561 และฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 ของการดำเนินธุรกิจในเดือนมีนาคม 2561 ด้วยผลิตภัณฑ์จากเรา เพื่อมอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรธุรกิจ โดยจัดเป็นชุดของขวัญที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Skillup Meetup Ep.1: Setting an Eco-friendly Mindset จัดโดยองค์กร Global Shapers Bangkok ซึ่งเป็นองค์กรที่มี hub ทั่วโลกมากกว่า 300 แห่ง เป็นแหล่งรวมตัวคนรุ่นใหม่เพื่อเสาะหาหนทางเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของ World Economic Forum ซึ่งจัดขึ้นทุกปี เพื่อแบ่งปันความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ให้กับผู้นำระดับโลก โดยทาง กรีน สไตล์ ร่วมเป็น 1 ในวิทยากรที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องแนวความคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ถือถุงผ้าลดโลกร้อน พกกล่องข้าวลดโลกร้อน ใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ลดโลกร้อน ใช้กล่องข้าวชานอ้อยลดโลกร้อน สินค้าจำนวนมากในปัจจุบันถูกออกแบบมาเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ช่วยลดโลกร้อน แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้าตัวไหนลดโลกร้อนได้ดีกว่ากัน สิ่งที่สะท้อนได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมก็คือ ตัวเลข กล่าวคือ ตัวเลขบอกปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นั่นเอง
ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีรับมอบเครื่องฝึกเดิน IWalk ตามที่รัฐบาลให้งบสนับสนุนเพื่อส่งต่อเครื่องไปยัง รพ.รัฐและสถานคุ้มครองคนพิการ 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยและส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้งานจริง
นื่องด้วย “เมือง” คือสถานที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เต็มไปด้วยตึกสูง ชุมชนแออัด มีการใช้พลังงานและทรัพยากรสูงมาก และสิ่งที่มักจะตามมาก็คือ “ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม” ซึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองอยู่เสมอ เช่น มลพิษทางน้ำและอากาศ มลพิษทางเสียง สุขภาวะ ภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงพื้นที่สีเขียวที่มีค่อนข้างน้อยไม่เหมาะสมกับปริมาณคนที่อาศัยอยู่
ทีมงานวิจัย องค์การเภสัชกรรม และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง ร่วมพัฒนาถ่านไผ่ ประสิทธิภาพคาร์บอนสูง
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบหมายให้ บริษัท Local alike จำกัด ได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังร่วมกันออกแบบประเมินผลศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนผาปัง ที่จะดำเนินการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2560
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี และผู้นำชุมชน ศึกษาดูงานการผลิตนวัตกรรมพลังงานชุมชนสูบน้ำ ผลิตไฟฟ้า และผลิตอาหาร โดยใช้ถ่านไผ่เป็นเชื้อเพลิงพลังงาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์