รายการข่าวสารกิจกรรม (SET Social Impact)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชวนมาแลกเปลี่ยนความรู้ ระดมความคิด และข้อเสนอแนะ เพื่อการทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กิจกรรม “เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม” (ธรรมะในเมือง) ครั้งที่ 4/60
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกแบบสินค้าโดยสอดประสานแนวคิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการออกแบบ การแปลงโจทย์ผู้บริโภค เทคนิควิธีคิด และตัวแบบเพื่อการเรียนรู้ โดย อาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
เปิดพื้นที่ค้นหาพันธมิตร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โมเดลทางธุรกิจสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์