องค์กรภาคธุรกิจ

ImpactBiz

ภาคธุรกิจ

พื้นที่ของการแบ่งปันเรื่องราวที่ธุรกิจทำงานเชื่อมต่อกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา ร่วมดูแลและรับผิดชอบ ในมิติต่าง ๆ อีกมุมความจริง นอกเหนือจากธุรกิจปกติของแต่ละองค์กร ที่สังคมอาจไม่เคยรับรู้มาก่อน ซึ่งถือเป็นอีกแรงบันดาลใจ ที่กระตุ้นให้เกิดการสานต่อ การส่งต่อแนวคิดในการสร้าง Impact ต่อสังคม ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจ การหวังผลลัพธ์เป็นความยั่งยืนระยะยาว มากกว่าผลกำไรระยะสั้น
"

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ก้าวสู่การขยายกลุ่มเครือธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ ที่สนับสนุนธุรกิจหลักมุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจด้านเทคโนโลยีครบวงจร บริหารงานยึดหลักธรรมภิบาลควบคุ๋กับการตอบแทนสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ก้าวสู่การขยายกลุ่มเครือธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ ที่สนับสนุนธุรกิจหลักมุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจด้านเทคโนโลยีครบวงจร บริหารงานยึดหลักธรรมภิบาลควบคุ๋กับการตอบแทนสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
2,127 ผู้เข้าชม

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้นำธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้าง และ พลังงานสะอาด ยึดหลักธรรมภิบาล เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ พนักงาน และสังคม
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้าง และ พลังงานสะอาด ยึดหลักธรรมภิบาล เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ พนักงาน และสังคม
1,758 ผู้เข้าชม

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มุ่งมั่นในการสร้างความปิติยินดีให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหนือระดับสำหรับเหล็กก่อสร้างตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มุ่งมั่นในการสร้างความปิติยินดีให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหนือระดับสำหรับเหล็กก่อสร้างตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
2,044 ผู้เข้าชม
157,225 ผู้เข้าชม