องค์กรภาคสังคม

ImpactCreator

ภาคสังคม

ธุรกิจที่เริ่มต้นบนความแตกต่าง ...
เริ่มต้นจาก ความตั้งใจ จากใจที่อยากเห็นโลกนี้ดีกว่าเดิม
เริ่มต้นจาก การแบ่งปัน การส่งต่อโอกาสให้กับเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือพืช
เริ่มต้นจาก ความกล้า แม้จะเริ่มจากเสียงของคนๆ เดียว หรือคนกลุ่มเดียว
เริ่มต้นจาก ความเชื่อ ในพลังของความดี ณ วันนี้ เราเชิดชูทุกความดี เรามองหาแนวร่วม คนที่คิดเหมือนๆ เรา คนที่อยากสร้างปรากฎการณ์ด้านดีให้กับโลกใบนี้ เพราะเชื่อเสมอว่า “ความดี ยังไงก็คือ ความดี” เป็นเรื่องที่ควรบอกต่อ ชวนทุกคนมาต่อยอด เพราะสักวันหนึ่ง เราจะได้เห็นดีกัน....
"

โคโคบอร์ด

ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งภายในจากผลพลอยได้การเกษตร เช่นไม้อัดฟางข้าว และผลิตภัณฑ์ของใช้ในโรงแรม ของขวัญเสริมภาพลักษณ์องค์กร ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้
โคโคบอร์ด
ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งภายในจากผลพลอยได้การเกษตร เช่นไม้อัดฟางข้าว และผลิตภัณฑ์ของใช้ในโรงแรม ของขวัญเสริมภาพลักษณ์องค์กร ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้
760 ผู้เข้าชม

บริษัท ออแกนิกส์ ลิงส์ จำกัด

บริษัท ออแกนิกส์ ลิงส์ จำกัด เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ตลอดจนการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกภาคส่วนอย่างมีความสุข
บริษัท ออแกนิกส์ ลิงส์ จำกัด
บริษัท ออแกนิกส์ ลิงส์ จำกัด เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ตลอดจนการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกภาคส่วนอย่างมีความสุข
498 ผู้เข้าชม

บริษัท ไอเพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด

บริษัท ไอเพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด ได้ดำเนินกิจการภายใต้ชื่อว่า "ยังแฮปปี้ YOUNGHAPPY" ยังแฮปปี้ YOUNGHAPPY คือแอปพลิเคชันซึ่งเป็นผู้ช่วยส่วนบุคคลให้กับผู้สูงอายุ เราให้บริการ จัดกิจกรรม รวมถึงคัดเลือกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
บริษัท ไอเพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด
บริษัท ไอเพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด ได้ดำเนินกิจการภายใต้ชื่อว่า "ยังแฮปปี้ YOUNGHAPPY" ยังแฮปปี้ YOUNGHAPPY คือแอปพลิเคชันซึ่งเป็นผู้ช่วยส่วนบุคคลให้กับผู้สูงอายุ เราให้บริการ จัดกิจกรรม รวมถึงคัดเลือกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
196 ผู้เข้าชม

บริษัท ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท จำกัด

B.R.E.A.D สนับสนุนด้านการศึกษา เราทำธุรกิจขายสินค้า ข้าวสาร ตรา "ข้าวโรงเรียน" และยังมี...สินค้าอื่นๆอีกด้วย โดยนำส่งกำไรที่ได้จากการขายทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้โอกาสเด็กๆทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ได้...โดยการจ่ายค่าเทอมด้วย...ชั่วโมงทำความดี...และ...จำนวนต้นไม้ที่ปลูก
บริษัท ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท จำกัด
B.R.E.A.D สนับสนุนด้านการศึกษา เราทำธุรกิจขายสินค้า ข้าวสาร ตรา "ข้าวโรงเรียน" และยังมี...สินค้าอื่นๆอีกด้วย โดยนำส่งกำไรที่ได้จากการขายทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้โอกาสเด็กๆทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ได้...โดยการจ่ายค่าเทอมด้วย...ชั่วโมงทำความดี...และ...จำนวนต้นไม้ที่ปลูก
2,079 ผู้เข้าชม

บริษัท ไรท์วิว วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

RightView ผลิตนวัตกรรมสื่อสร้างสติ เพื่อสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้ โดยมีเครื่องมือบริหารสมอง 1to5 และผลิตภัณฑ์สื่ออื่นๆที่เป็นเครื่องมือสร้างสติให้กับกลุ่มลูกค้าในระดับต่างกัน เช่น หนังสือเพลง แอนิเมชั่น และการทำworkshop
บริษัท ไรท์วิว วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
RightView ผลิตนวัตกรรมสื่อสร้างสติ เพื่อสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้ โดยมีเครื่องมือบริหารสมอง 1to5 และผลิตภัณฑ์สื่ออื่นๆที่เป็นเครื่องมือสร้างสติให้กับกลุ่มลูกค้าในระดับต่างกัน เช่น หนังสือเพลง แอนิเมชั่น และการทำworkshop
861 ผู้เข้าชม
92,158 ผู้เข้าชม