คนจับปลา

Fisherfolk เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 3 องค์กร ได้แก่ สมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย สมาคมรักษ์ทะเลไทย อบต.บ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นตลาดแฟร์เทรดที่เชื่อมอาหารทะเลที่สะอาด ปลอดภัย จากการประมงพื้นบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ผู้บริโภคโดยตรง ทำให้ผู้บริโภคได้รับอาหารทะเลคุณภาพสูงที่สะอาดปลอดภัย ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน และส่งเสริมการประมงยั่งยืนที่ดีต่อท้องทะเลไปพร้อมๆกัน
Fisherfolk เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 3 องค์กร ได้แก่ สมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย สมาคมรักษ์ทะเลไทย อบต.บ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นตลาดแฟร์เทรดที่เชื่อมอาหารทะเลที่สะอาด ปลอดภัย จากการประมงพื้นบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ผู้บริโภคโดยตรง ทำให้ผู้บริโภคได้รับอาหารทะเลคุณภาพสูงที่สะอาดปลอดภัย ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน และส่งเสริมการประมงยั่งยืนที่ดีต่อท้องทะเลไปพร้อมๆกัน

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

สัตว์น้ำในท้องทะเลไทยลดลงอย่างมากใน 20-30 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากถูกจับปริมาณมากและเร็วเกินไป จากการเพิ่มการประมงพาณิชย์และการใช้เครื่องมือแบบทำลายล้าง นอกจากนี้ยังต้องผ่านหลายกระบวนการหลายขั้นตอนกว่าจะถึงมือผู้บริโภค ผลผลิตจากทะเลบางส่วนที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดจึงมีการเติมสารเคมี เช่นสารฟอร์มาลีน และโซดาไฟเพื่อให้สินค้าดูสดใหม่ ผู้บริโภคจึงไม่ได้ทานอาหารทะเลที่สด สะอาด ปลอดภัยอย่างแท้จริง

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

หลังสมาคมรักษ์ทะเลไทย เข้าไปทำงานร่วมกับชุมชนประมงพื้นบ้านที่ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 8-9 ปีก่อน พบว่า งานฟื้นฟูนั้นประสบผลสำเร็จอย่างดี เมื่อชาวบ้านเริ่มมีความเข้าใจ ยอมเปลี่ยนวิถีการทำประมงแบบเก่า มาสู่แนวทางใหม่ที่ช่วยอนุรักษ์ไปพร้อมกันด้วย จนทรัพยากรเริ่มมีมากขึ้น ทว่าปัญหากลับยังไม่ถูกจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ เมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจได้
“ทรัพยากรเพิ่มขึ้นก็จริง แต่ทำไมวิถีชีวิตชาวประมงยังเหมือนเดิม เขายังถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เพราะไม่มีสิทธ์กำหนดราคาสินค้าของตัวเอง มองไปในตลาด สินค้าประมงราคาแพงก็จริง แต่ชาวประมงไม่ได้เงิน แถมผู้บริโภคก็ไม่ได้กินอาหารที่ปลอดภัยด้วย เพราะพ่อค้าต้องรับซื้อในจำนวนที่เยอะมาก ทำให้ต้องดูแลพวกมันด้วยสารเคมี”

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

เดียวที่จะปลดล็อกได้ ก็คือชาวประมงต้องลุกมาผลิตสินค้าของตัวเอง และมีช่องทางขายเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร เพื่อที่ชาวประมงจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์ตรงได้ทานอาหารปลอดภัย สดใหม่จากชาวประมง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

ร้าน “คนจับปลา” ได้กำเนิดขึ้น โดยเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากชาวประมงพื้นบ้านขนานแท้ ใช้นวัตกรรมแพคสุญญากาศ และแช่แข็ง เพื่อยืดอายุ ให้นำพาความสดใหม่ถึงมือผู้บริโภคได้นานขึ้น ร้านคนจับปลา เป็นกิจการของชาวประมง โดยชาวประมงลงหุ้นลงขันร่วมกัน ในนามเครือข่ายประมงพื้นบ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ถือหุ้น 20% สมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยถือ 20% ที่เหลือถือโดยสมาคมรักษ์ทะเลไทย 60% แม้สมาคมรักษ์ทะเลไทยจะถือครองหุ้นสูงสุด แต่นั่นเป็นเพียงช่วงเริ่มต้นเท่านั้น เพราะเป้าหมายของพวกเขา กิจการคนจับปลาจะต้องเป็นของชาวประมง “ร้อยเปอร์เซ็นต์”

727 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์