RelationFlip

RelationFlip

Relationflip : For the better version of your organization เราสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพการทำงานและชีวิตส่วนตัว เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความสมดุลย์ในทุกๆด้าน ผ่าน กระบวนการ RF Analytical Counselling เพราะเชื่อว่าหากเราทำให้พนักงานทุกๆในองค์กรมีความสุขและมีศัยภาพในการทำงานที่มีสิทธิภาพ ย่อมส่งผลถึงการเจริญเติบโตขององค์กร และความสุขอย่างยั่งยืนทางสังคมในอนาคต
RelationFlip
Relationflip : For the better version of your organization เราสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพการทำงานและชีวิตส่วนตัว เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความสมดุลย์ในทุกๆด้าน ผ่าน กระบวนการ RF Analytical Counselling เพราะเชื่อว่าหากเราทำให้พนักงานทุกๆในองค์กรมีความสุขและมีศัยภาพในการทำงานที่มีสิทธิภาพ ย่อมส่งผลถึงการเจริญเติบโตขององค์กร และความสุขอย่างยั่งยืนทางสังคมในอนาคต

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

“ Relationflip เกิดจากคำถามที่ว่า ปีหนึ่งเราเป็นหวัด 2-3 ครั้ง อย่างมากที่สุด เราก็มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไว้ดูแลพนักงาน แต่ในทางกลับกัน พนักงานในองค์กรมีความเครียด ความกดดัน บ่อยกว่าเป็นหวัด แต่บริษัทมี Solution ดูแลจุดนี้ยังไงได้บ้าง " จะมีองค์กรไหนที่ใส่ใจและดูเเลพนักงานแบบรายบุคคล ไม่ใช่แบบภาพรวม

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

Relationflip มีปณิธานอันเเรงกล้าที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตัวและการทำงานของพนักงานในองค์กรให้มีความสมดุลย์ในทุกๆด้าน โดยมี 3 องค์ประกอบหลักคือ 1. RF Index ที่เป็น Metric ประเมินศักยภาพการทำงานและชีวิตส่วนตัวทั้ง 11 ด้าน ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Relationflip 2. RF Analytical Counselling กระบวนการให้คำปรึกษาในเเต่ละด้านกับพนักงานในองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านจิตวิทยา    3. Action plan มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพขององค์กรในอนาคต  ทั้งนี้เพื่อให้ Relationflip เป็นคำตอบของ The Better Version of Organization อย่างเเท้จริง 

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

เราจึงสรรค์สร้างช่องทางใหม่ให้พนักงานแต่ละคนในองค์กร สามารถเข้าถึงคำปรึกษาง่ายๆแบบรายบุคคลกับ RF Analytical Counsellor ที่มีประสบการณ์ด้านจิตวิทยา เพราะเราเชื่อว่า เเต่คนย่อมมีความต้องการและต้องการการดูเเลที่เเตกต่างกัน ผ่านระบบการนัดผ่านหมายโดยแพลตฟอร์มของ Relationflip และให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเเละความสุขในชีวิตส่วนตัว ทั้งนี้ก็เพื่อคุณ For the better version of yourself.

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

Relationflip สามารถช่วยให้คนวัยทำงานลดความเครียด วิตกกังวล อันมีสาเหตุมาจากปัญหาความกดดันในที่ทำงาน ความสัมพันธ์ ความรัก ปัญหาสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันค้นหาแนวทางการรับมือกับปัญหาที่เหมาะสมกับตนเองได้ในที่สุด

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 081-833-0148
Email: Vinuddaj@gmail.com
Website: http://www.relationflip.com
Facebook: https://www.facebook.com/Relationflip-822686647875422/

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน 2000000 บาท
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  2765