ครูอาสา(ฝรั่ง)ใจดี

ครูอาสา(ฝรั่ง)ใจดี

เพื่อเติมเต็ม ช่องว่าง ทั้งด้านประสบการณ์ และ ความรู้ ให้กับนักเรียน และ คนไทย ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการฝึก รวมทั้งการทำงานพัฒนางานด้านต่างๆของเรา อาทิ การพัฒนาและท่องเที่ยวชุมชน ดนตรี กีฬา เป็นต้น
ครูอาสา(ฝรั่ง)ใจดี
เพื่อเติมเต็ม ช่องว่าง ทั้งด้านประสบการณ์ และ ความรู้ ให้กับนักเรียน และ คนไทย ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการฝึก รวมทั้งการทำงานพัฒนางานด้านต่างๆของเรา อาทิ การพัฒนาและท่องเที่ยวชุมชน ดนตรี กีฬา เป็นต้น

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ในฐานะผู้ก่อตั้ง ผมเริ่มก่อตั้งองค์กรนี้ในขณะที่ผมทำงานเป็นผู้จัดการ Hostel ซึ่งผมต้องใช้ภาษาอังกฤษมาก และ จากประสบการณ์จริงของผม ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้น เพราะการฝึกบนการทำงานที่เรารักหรือการพูดคุยกับคนเราสนิท

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

การเรียนในโรงเรียนของเราสอน Grammar เยอะมาก จนบางครั้งสมองของเด็กไม่ทันได้จัดระเบียบต่อการรับรู้ และ ถ้าเราเริ่มต้นให้เด็กหรือครูเริ่มต้นจากหลักที่คล้ายๆ อิทธิบาท 4 ได้น่าจะดี " If you want to build a ship, don't drum up people to collect wood and don't assign them tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of the sea."

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

Idle Resource ช่องว่างของทรัพยากร เรามีห้องว่าง ที่พักว่าง บ้านว่าง ตลาดเก่า เราสามารถแลกเปลี่ยนกับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาและความสามารถด้านภาษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกฝนภาษา โดยการเชื่อมโยงกับโครงสร้างที่มีอยู่แล้วคือโรงเรียน และ ชั่วโมงที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเราอาจสามารถที่จะเชื่อม บ้าน วัด โรงเรียน เข้าด้วยกันได้ในที่สุด

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

ศาสตร์ภาษาอังกฤษ เรียนได้ทุกที่ เรียนรู้ที่จะกล้าผิด กล้าถูก และ นำไปสู่ การกล้าเรียนรู้ศาสตร์อื่นๆ ในที่สุด

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 081-565-2962
Email: winyoo_sri@yahoo.com
Website: http://www.freevolunteer.net
Facebook: https://www.facebook.com/free.volunteer.thailand

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน 500000 บาท
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  549