โคโคบอร์ด

โคโคบอร์ด

ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งภายในจากผลพลอยได้การเกษตร เช่นไม้อัดฟางข้าว และผลิตภัณฑ์ของใช้ในโรงแรม ของขวัญเสริมภาพลักษณ์องค์กร เราสามารถให้ข้อมูลการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้กับสินค้าเราได้ทุกชิ้น
โคโคบอร์ด
ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งภายในจากผลพลอยได้การเกษตร เช่นไม้อัดฟางข้าว และผลิตภัณฑ์ของใช้ในโรงแรม ของขวัญเสริมภาพลักษณ์องค์กร เราสามารถให้ข้อมูลการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้กับสินค้าเราได้ทุกชิ้น

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ลดการเผาวัสดุเหลือใช้การเกษตร ลดาการตัดไม้ทำลายป่า ลดปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มแก่ชุมชนเกษตร

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ความปราถนาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งการเกษตรเป็นเครื่องมือในการทำผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการอย่างมาก และให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ของเหลือทิ้งการเกษตรต่างๆ จนได้ผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งภายในที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปใช้แทนไม้เพื่อทำผลิตภัณฑ์จากไม้หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ มีประโยชน์ใช้แทนไม้ได้ในทุกอุตสาหกรรมงานไม้

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

เปลี่ยนมุมมองของเหลือทิ้งการเกษตร เช่น ฟางข้าว ขุยมะพร้าว เปลือกถั่ว แกลบ เป็นผลพลอยได้การเกษตร ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นวัสดุใช้แทนไม้ที่ได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์ และคุณสมบัติโดดเด่น เช่น ทนชื้นสูง กันลามไฟ ทนปลวก ไม่มีสารก่อมะเร็ง สามารถใช้ประโยชน์ในการเป็นวัสดุตกแต่งภายใน และใช้ประโยชน์แทนไม้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

ลดการเผาวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ลดการตัดไม้ทำลายป่า เป็นรายได้เพิ่มแก่ชุมชนเกาตร ลดปัญหาการกำจัดกากอุตสาหกรรมจาก Agro Business

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน 12 ล้าน บาท
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ การทำสัญญาซื้อสินค้าล่วงหน้า เช่น วัสดุตกแต่งภายในสำหรับขยายสาขาขององค์กร ใช้ตกแต่งห้องประชุม สำนักงาน หรือใช้ทำเป็นสินค้าประกอบกับสินค้าหลักขององค์กรต่างๆ และพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์เสริมภาพลักษณ์องค์กร เพื่อใช้ในกิจกรรมพิเศษ การเปิดตัวโครงการและเทศกาลปีใหม่
ผู้เข้าชม  268