Socialgiver

Socialgiver

จะดีแค่ไหนหากคุณ "ช่วย" สังคมได้ด้วยการ "ช๊อป"
Socialgiver
จะดีแค่ไหนหากคุณ "ช่วย" สังคมได้ด้วยการ "ช๊อป"

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

Socialgiver คือกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโดยมีความตั้งใจที่จะระดมทุนเพื่อช่วยเหลือโครงการเพื่อสังคมต่างๆ โดยการจำหน่ายบัตรของขวัญจากผลิตภัณฑ์แบรนด์ชั้นนำทั่วประเทศ ผ่านพื้นที่ออนไลน์ www.socialgiver.com เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์พร้อมกับให้คุณได้ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นในเวลาเดียวกัน

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

สร้าง platform การระดมทุนให้กับภาคสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยนำภาคธุรกิจ (อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย) และผู้บริโภค มาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

Socialgiver.com เป็นพื้นที่ออนไลน์ที่สร้างประสบการรณ์แบบใหม่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมเพื่อระดมทุนช่วยสังคมผ่านการเลือกซื้อสินค้าและบริการชั้นนำจากทั่วประเทศ เราเน้นทางด้านท่องเที่ยวและภาคบริการเป็นหลัก

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

Since Socialgiver.com's launch in mid-2015, they are able to help more than 20,000 lives through over 20 social projects to date.

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  1173