Once Again Hostel

Once Again Hostel

ทุกอย่างเริ่มต้นมาจากความพอดี เมื่ออาคารโรงพิมพ์เก่าซึ่งถูกทิ้งร้างมานานกว่าสิบปีได้รับโอกาสให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง ผ่านการดัดแปลงให้กลายมาเป็นที่พำนักของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์ จึงสามารถมอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาเข้าพักได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งยังทำให้เราทำงานร่วมกับเพื่อนบ้านซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่รอบๆ ได้อย่างคล่องตัว
Once Again Hostel
ทุกอย่างเริ่มต้นมาจากความพอดี เมื่ออาคารโรงพิมพ์เก่าซึ่งถูกทิ้งร้างมานานกว่าสิบปีได้รับโอกาสให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง ผ่านการดัดแปลงให้กลายมาเป็นที่พำนักของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์ จึงสามารถมอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาเข้าพักได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งยังทำให้เราทำงานร่วมกับเพื่อนบ้านซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่รอบๆ ได้อย่างคล่องตัว

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ทุกอย่างเริ่มต้นมาจากความพอดี เมื่ออาคารโรงพิมพ์เก่าซึ่งถูกทิ้งร้างมานานกว่าสิบปีได้รับโอกาสให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง ผ่านการดัดแปลงให้กลายมาเป็นที่พำนักของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์ จึงสามารถมอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาเข้าพักได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งยังทำให้เราทำงานร่วมกับเพื่อนบ้านซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่รอบๆ ได้อย่างคล่องตัว

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ด้วยสายตาของสถาปนิกที่ต้องการอนุรักษ์อาคารเก่าไว้ให้ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ผสานกับประสบการณ์การทำงานที่คลุกคลีกับการพัฒนาชุมชนมาตลอด จึงทำให้ Once Again Hostel ไม่เพียงต้องการเป็นจุดศูนย์รวมของผู้มีใจรักการเดินทางจากทั่วโลกเท่านั้น แต่เรายังมองเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนความเป็นอยู่ของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่รายรอบ ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรงไปพร้อมๆ กับโฮสเทลด้วย

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

การท่องเที่ยวนั้นมีศักยภาพมากพอที่จะสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆ ให้ชุมชนเก่าแก่ในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ จะดีแค่ไหนหากเราสามารถทำให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลก ธุรกิจแบบเกื้อกูลจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ทั้งธุรกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมยังคงเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีชีวิตชีวา การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ถูกต้องนั่นคือการทำให้เจ้าของพื้นที่นั้นๆ รู้จักคุณค่าของบ้านเกิดและตระหนักถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเอง เพื่อที่จะร่วมกันหาหนทางพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน เราจึงพยายามสร้างความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายทั้งในแง่การอนุรักษ์และการพัฒนา จุดรวมตัวของคนที่อยากทำให้กรุงเทพฯ กลับมาน่าอยู่อีกครั้ง ทั้งในสายตาของนักท่องเที่ยวและในแง่ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

นอกจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะทำให้กิจกรรมท่องเที่ยวคงอยู่ให้เราเที่ยวได้ตลอดไป และสร้างผลกระทบที่ดีแล้ว คนท้องถิ่นที่จัดกิจกรรมยังมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น สิ่งเเวดล้อมดีขึ้น และยังทำให้วัฒนธรรมแบบไทยๆเป็นที่รู้จัก ส่วนนักท่องเที่ยวก็ได้ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดี สนุกไม่เหมือนใคร

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email:
Website:
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  1082