รายการข่าวสารกิจกรรม (ภาคธุรกิจ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นัดสนธิกำลัง Social Enterprise มาสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ...
179 ผู้เข้าชม
คัดเลือกผู้เข้าอบรมจากใบสมัคร จำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น ปิดรับสมัครวันที่ 30 มี.ค. 61 เวลา 24.00 น.
309 ผู้เข้าชม
ธนาคารกสิกรไทยตอกย้ำพลัง "กรีน ดีเอ็นเอ" ปลูกฝังวัฒนธรรมจิตอาสาในหมู่พนักงาน เดินหน้าโครงการ 50,000 ชั่วโมง ทำดี ทำได้ ต่อยอดโครงการสะสมความดีปีที่...
219 ผู้เข้าชม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชวนมาแลกเปลี่ยนความรู้ ระดมความคิด และข้อเสนอแนะ เพื่อการทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
189 ผู้เข้าชม
เลือกกองทุนรวมเด็ดให้โดนใจ ในงาน SET in the City 2017
59 ผู้เข้าชม
ร่วมกับสหกรณ์ลำไยสีทองพัฒนากระบวนการผลิตลำไยสีทองแปรรูป โดยใช้เครื่องคว้านแกะเมล็ดลำไย ซึ่งสามารถลดเวลาการผลิตและต้นทุนค่าแรงลงได้มากกว่า 50%
142 ผู้เข้าชม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกแบบสินค้าโดยสอดประสานแนวคิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการออกแบบ การแปลงโจทย์ผู้บริโภค เทคนิควิธีคิด และตัวแบบเพื่อการเรียนรู...
136 ผู้เข้าชม