รายการข่าวสารกิจกรรม (ภาคธุรกิจ)

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย นำจิตอาสาพนักงานกสิกรไทยร่วมกิจกรรม “คนกสิกรไทย ดูแลปอดคนกรุงปี 7” ภายใต้ปณิธาน “GREEN DN...
464 ผู้เข้าชม
คุณธันม์ทวิน คู่เรืองตระกูล ผู้บริหารงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (พท.) และคุณรัตนา ภัทรธนากานต์ ผู้บริหารงานพัฒนาเพื่อความ...
817 ผู้เข้าชม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในงานสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๓ และทรงบรรยายเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมิ...
727 ผู้เข้าชม
กิจกรรมหารือ ระหว่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นการเลือกสนับสนุน หรือ เลือกการลงทุนทางสังคมผ่าน SE 
347 ผู้เข้าชม
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมฟังธรรมในงาน ธรรมะในเมือง (เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม) วันที่ 9 ตุลาคม 2559
367 ผู้เข้าชม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
483 ผู้เข้าชม
กิจกรรม เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม (ธรรมะในเมือง) ครั้งที่ 4/60
560 ผู้เข้าชม
842 ผู้เข้าชม