รายการข่าวสารกิจกรรม (ภาคสังคม)

ถือถุงผ้าลดโลกร้อน พกกล่องข้าวลดโลกร้อน ใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ลดโลกร้อน ใช้กล่องข้าวชานอ้อยลดโลกร้อน สินค้าจำนวนมากในปัจจุบันถูกออกแบบมาเพื่อจุดม...
276 ผู้เข้าชม
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมส่งความสุขในโอกาสอันเป็นมงคลเปิดรับศักราชใหม่ 2561 และฉลองการก้าวเข้...
349 ผู้เข้าชม
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ขอขอบคุณ Asylum Access Thailand ที่อุดหนุนสมุดโน้ตจากกระดาษรีไซเคิล 100% เพื่อนำไปช่วยส่งเสริมสวัสดิภาพทั้งในด้านความปลอดภั...
354 ผู้เข้าชม
    “จงทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่สิ่งพิเศษ หรือ สิ่งแปลกปลอม” คำกล่าวของ ดร.ปรียาพร พรหมพิทักษ์  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ...
397 ผู้เข้าชม
เปิดประสบการณ์ใหม่องค์กรธุรกิจจ้างงาน “คนพิการ” 10,000 อัตราร่วมขับเคลื่อนชีวิต..ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
616 ผู้เข้าชม
กิจกรรมสร้างความสุข ความรัก ให้คนในครอบครัว
974 ผู้เข้าชม