ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

โครงการห่มผ้าให้น้องครั้งที่ 18

โครงการห่มผ้าให้น้องครั้งที่ 18
ในปี2559 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 346,600 บาท ในโครงการ “ห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่18” ให้กับ คณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีเพื่อนำไปปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียน สนามเด็กเล่น และ ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน รวมทั้งจัดหาหนังสือสมทบในห้องสมุดให้เหมาะกับการพัฒนาของเด็กนักเรียน และ จัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในห้องพยาบาล


ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการนี้


ผู้เข้าชม  289