ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

กิจกรรม มินิคอนเสิร์ต ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว@เนปาล

กิจกรรม มินิคอนเสิร์ต ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว@เนปาล
บริษัทได้จัดกิจกรรม "มินิคอนเสิร์ตร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว@เนปาล" ขึ้นโดยชมรมคนรักดนตรี รวบรวมเงินบริจาคจากพนักงานและผู้บริหารได้ทั้งสิ้น 43,326 บาท พร้อมส่งมอบความช่วยเหลือผ่านนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ผู้เข้าชม  390